NOTIFICARE privind POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
și PRELUCRAREA DATELOR în PLATFORMA ”ChiarEu”

 

Ne dorim să știți că protecția datelor dumneavoastră personale este foarte importantă pentru noi și vă respectăm acest drept.

Atunci când vă prelucrăm datele cu caracter personal, acționăm responsabil și cu respectarea legislației europene și naționale în materia protecției datelor cu caracter personal, inclusiv a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Nu vom prelucra prin intermediul Platformei date cu caracter personal aparținând persoanelor fizice cu vârsta sub 18 ani. În situația în care primim date cu caracter personal aparținând unor persoane fizice cu vârsta sub 18 ani, acestea vor fi imediat șterse/distruse.

Nu prelucrăm date cu caracter special prin intermediul Platformei datorită naturii lor deosebite și a riscurilor aferente. Aceste date cu caracter special ar fi, cu titlu exemplificativ, date privind sănătatea, originea rasială sau etnică, convingerile religioase, apartenența sindicală, date genetice, biometrice sau infracțiunile.

Prin folosirea Platformei (vizitarea sa, participarea la Competiții) sunteți de acord cu prezenta Notă de informare privind Politica de Confidențialitate și prelucrarea datelor personale. Dacă nu sunteți de acord cu această Notă de informare privind Politica de Confidențialitate, vă rugăm să nu folosiți Platforma.

Dacă această Politică intră în conflict sau este inconsistentă cu clauze privind protecția datelor personale din Regulament, Regulamentul primează și se va aplica cu prioritate față de Politică.

 

I. CINE SUNT PERSOANELE CARE VĂ PRELUCREAZĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Prezenta Politică de confidențialitate prin intermediul Platformei („Politica”) detaliază când și de ce, noi, ASOCIAȚIA ˝ChiarEu˝, cu sediul în București, str. Mr. Petre Crețu nr. 34, parter, sector 1, CIF 39117279/30.03.2018, reprezentată prin Președintele Consiliului Director CÂRCU IOANA-MONICA, în calitate de Organizator (”Organizatorul”), vă prelucrăm datele cu caracter personal prin intermediul site-ului www.chiareu.ro („Platforma”), cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora, cum le stocăm în condiții de siguranță, care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care puteți să vă exercitați aceste drepturi.

 

II. CE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI?

1. În calitate de vizitator al Platformei, vom prelucra în mod automat adresa IP, data și ora accesării în scopul monitorizării traficului și pentru a îmbunătăți conținutul informativ al Platformei noastre.

În acest caz, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este interesul nostru legitim de a asigura funcționarea și eficiența Platformei.

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea Platformei. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor Platformei față de atacuri cibernetice;
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.
Pentru realizarea acestor obiective utilizăm module de tip cookie necesare funcționării Platformei.

De asemenea utilizăm și alte tipuri de module cookie ce pot fi configurate conform preferințelor dumneavoastră. Pentru mai multe detalii puteți accesa Politica de cookies a Platformei ChiarEu.

Datele colectate în fișierele jurnal sunt evaluate anonim în scopul îmbunătățirii continue a site-ului web www.chiareu.ro, adaptării acestuia și remedierii prompte a erorilor, în cazul în care acestea apar pe parcursul utilizării site-ului. În aceste scopuri, colectăm aceste date potrivit interesului nostru legitim în prelucrarea datelor, conform cu art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR.

Într-un format anonimizat, datele din fișierele jurnal sunt utilizate exclusiv pentru detectarea erorilor de funcționare și asigurării securității sistemului, inclusiv detectarea și urmărirea tentativelor de acces necorespunzător și fraudă și tentativelor de abuz. Datele sunt stocate o perioadă de 30 zile, iar ulterior sunt șterse. Datele din fișierele jurnal a căror stocare viitoare este necesară în scopuri probatorii nu sunt șterse înainte de soluționarea definitivă a respectivului incident și pot fi, în cazuri individuale, transmise către autoritățile de cercetare.

Totodată, colectăm date pentru a putea ține cont de preferințele pe care le-ați exprimat în sesiuni de navigare anterioare, pentru a adapta website-ul nostru la dispozitivul pe care îl folosiți, pentru a soluționa problemele pe care le-ați putea întâmpina la accesare, prelucrăm date precum: adresa IP; identificatori cookies; alţi identificatori online; identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID); data şi ora accesării website-ului; istoricul vizitelor; solicitarea web; data şi ora solicitării/ data și ora accesării website-ului; dispozitivul de pe care accesați website-ul; tipul de browser de Internet şi limba browser-ului; informații despre evenimentele survenite pe dispozitivul dumneavoastră (de exemplu, erorile); informații cu privire la setările hardware ale dispozitivului dumneavoastră; informații despre locul în care vă aflați când accesați website-ul nostru etc.

2. În calitate de participant pentru o șansă unică la Competiții, vom prelucra numele, prenumele, seria și numărul actului de identitate, adresa de poștă electronică, numărul de telefon, adresa de domiciliu, cetățenia, în scopul procesării înscrierii dumneavoastră.

Ulterior configurării contului, pentru a putea selecta și dobândi pachetele de donații vor fi prelucrate suplimentar date cu privire la efectuarea plății de către procesatorul de plăți, ca împuternicit al operatorului de date cu caracter personal.

Temeiul legal al acestei activități este obligația contractuală de a vă comunica prin adresa de e-mail datele alegerii dumneavoastră, precum și alte informații relevante, în conformitate cu prevederile Regulamentului Platformei. Totodată, avem o obligație legală să prelucrăm datele menționate în vederea conformării cu prevederile legale în materie civilă și fiscală.

Participarea la Competiții nu se poate realiza decât prin prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în vederea respectării legislației din România, inclusiv a Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor. Aceste date vor fi securizate și păstrate în regim de confidențialitate, integritate și disponibilitate a datelor pe o perioadă de 5 ani după anunțarea câștigătorului fiecărei Competiții, dacă legea nu stabilește un alt termen de păstrare mai mare, iar ulterior vor fi șterse. De asemenea, conturile inactive vor fi șterse definitiv după expirarea unui termen de 5 ani de la data aceeași dată.

3. În calitate de participant-donator la Competiții, vom prelucra numele, prenumele, adresa de poștă electronică, numărul de telefon, în scopul creării contului și procesării donației dumneavoastră.

Temeiul legal al acestei activități este obligația contractuală de a vă comunica prin adresa de e-mail datele înscrierii dumneavoastră în Competiție, alegerea pachetului de donație și dovada plății pe care urmează să o faceți cu titlu de donație pe Platforma noastră, precum și alte informații relevante, în conformitate cu prevederile Regulamentului Platformei. Totodată, avem o obligație legală să prelucrăm datele menționate în vederea conformării cu prevederile legale în materie civilă și fiscală.

Participarea la Competiții nu se poate realiza decât prin prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în vederea respectării legislației din România, inclusiv a Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor. Aceste date vor fi securizate și păstrate în regim de confidențialitate, integritate și disponibilitate a datelor pe o perioadă de 5 ani după anunțarea câștigătorului fiecărei Competiții, dacă legea nu stabilește un alt termen de păstrare mai mare, iar ulterior vor fi șterse. De asemenea, conturile inactive vor fi șterse definitiv după expirarea unui termen de 5 ani de la data aceeași dată.

Ulterior configurării contului, pentru a putea efectua plata donației vor fi prelucrate suplimentar date cu privire la efectuarea plății.

Datele financiare sunt prelucrate de procesatorul de plăți, în calitate de persoană împuternicită, în numele nostru. Datele solicitate de acesta sunt numărul contului bancar, numele proprietarului, informații despre cartea de credit). Când va trebui să efectuați donația, veți fi redirecționat către o altă fereastră/pagină de internet a unui procesator de plăți online. Procesatorul de plăți online are propria sa politică de confidențialitate pe care vă invităm să o consultați pentru a vedea cum sunt folosite datele dumneavoastră de către acesta.

În cazul în care în urma tragerii la sorti veți fi desemnat potențial câștigător, conform Regulamentului Platformei, vom avea nevoie de o copie după Cartea de Identitate sau Pașaport, precum și de link-uri către conturile dumneavoastră de social media și profesia dumneavoastră, urmând a vă solicita acordul pentru prelucrarea acestor date.

Temeiul legal al acestei activități este contractual, dar și interesul nostru legitim de a ne asigura că persoana care primește premiul este aceeași persoana care a făcut donația și că respectați prevederile Regulamentului Platformei și să nu aduceți atingere demnității și reputației persoanei pe care o veți întâlni, atunci când premiul constă în întâlnirea cu o celebritate.

În cazul în care sunteți confirmat câștigător, există posibilitatea să avem nevoie de alte date legate de rezidența actuală a dumneavoastră pentru a vă trimite premiul. Când veți primi premiul, vă vom solicita să trimiteți o poză cu dumneavoastră lângă premiu sau să acceptați să vă realizăm noi una profesională. Vom publica numele dumneavoastră, vârsta, orașul, profesia și poza. Odată cu acceptarea Premiului vă vom solicita acordul ca numele, vârsta, orașul, profesia și poza dumneavoastră să facă parte din domeniul public, să le folosim pentru o perioadă de 5 ani și să le transmitem partenerilor noștri.

Temeiul legal al acestei activități este consimțământ de a ne promova Platforma și a determina mai mulți oameni să doneze în Competiții.

4. Cu ocazia vizitării Platformei, vă puteți înscrie în comunitatea noastră “Comunitatea ChiarEu” și/sau puteți deveni “Promoteri ChiarEu” sau ne puteți trimite mesaje electronice. În aceste cazuri veți fi înscriși pe lista de e-mail pentru informare și vom prelucra nume, prenume, și adresa de poștă electronică pentru a vă putea răspunde solicitării adresate și a vă putea trimite informații despre Competițiile existente sau viitoare. De asemenea, în cazul în care vom decide acordarea de facilități privind participarea la Competiții, vom putea solicita să realizați anumite activități de promovare a platformei pe rețele de socializare (i.e. Facebook, Instagram, Tik-Tok). În această ultimă ipoteză, nu vom avea acces la datele dvs. și activitatea desfășurată pe astfel de rețele, noi vom procesa doar adresa de e-mail și numele dvs., date pe care vă vom ruga să le comunicați printr-un formular prestabilit. În acest mod vom putea să vă furnizăm, dar fără a ne limita, următoarele: informații comerciale, oferte și date despre Competițiile desfășurate.
Temeiul legal al acestei activități de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul dumneavoastră exprimat cu ocazia completării formularului de contact.

În plus și în completarea celor arătate anterior, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul satisfacerii unor interese legitime ale noastre, respectiv exercitarea și apărarea drepturilor noastre, inclusiv în fața autorităților publice, dar și pentru a asigura o mai bună informare a dumneavoastră cu privire la facilitățile și produsele platformei noastre.

Există posibilitatea să mai colectăm date, dar nu cu caracter personal deoarece nu sunt legate de numele dumneavoastră și nu permit identificarea, precum date despre computerul dumneavoastră (hardware și software) și date despre modul în care folosiți Platforma. Temeiul legal al acestei prelucrări este interesul nostru de a vă personaliza experiența de folosire a Platformei și de a o face cât mai plăcută, precum și pentru îmbunătățirea Platformei.

5. Creare cont pe platforma chiareu.ro

Pentru desfășurarea acestui proces, se folosește ca metodă de prelucrare a datelor extragere, consultare, utilizare, arhivare și sunt folosite următoarele date personale:

 • nume, prenume
 • adresa de e-mail
 • număr de telefon

La aceste date au acces următorii:
– Departamentul IT pentru gestionarea contului;

Stocarea informațiilor legate de autentificarea în cont se va realiza până la momentul închiderii contului, după care vor fi șterse.

Temeiul juridic al prelucrării datelor în acest scop este art. 6 lit. f) GDPR privind interesul legitim al Asociației ”ChiarEu”, dar și al temeiului contractual – art. 6 lit. b) GDPR.

6. Gestionarea documentelor din cadrul Asociației ChiarEu (audituri și controale interne, elaborarea de rapoarte, implementarea politicilor interne, asigurarea colaborării cu alte furnizori, arhivarea, evaluarea calității serviciilor noastre).

Asociația ChiarEu dorește să asigure un nivel de calitate, organizare, transparență la un nivel ridicat. Pentru desfășurarea acestui proces, se folosește ca metodă de prelucrare a datelor extragere, consultare, utilizare, arhivare și sunt folosite următoarele date personale:

 • nume, prenume
 • adresa de e-mail
 • număr de telefon

La aceste date au acces următorii:

 • Auditori, avocați, contabili;
 • Departamentul IT și conducerea asociației;

Stocarea informațiilor legate de gestionarea documentelor se vor stoca pe o perioadă de 10 ani.

Temeiul juridic al prelucrării datelor în acest scop este art. 6 lit. f) GDPR privind interesul legitim al Asociației ”ChiarEu”, dar și al temeiului contractual – art. 6 lit. b) GDPR cât și legal.

7. Date prelucrate în vederea formulării unei sesizări/reclamații

Ne puteți contacta atât în formularul de contact sau prin e-mail la adresa chiareu@chiareu.ro. Vom prelucra datele pe care ni le-ați comunicat pentru a răspunde solicitării dumneavoastră. Vom folosi în principal numele, prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact (nume, prenume, adresă de e-mail) și informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți.

Atunci când ne contactați, datele care ne sunt transmise vor fi șterse după soluționarea solicitării dumneavoastră, în măsura în care și dacă nu avem o obligație de a le stoca din motive prevăzute de legislația civilă și fiscală.

8. Comunicare în scop de promovare

Pentru a vă trimite comunicări cu privire la competițiile noastre (din inițiativa noastră), este necesar să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, prelucrarea datelor va fi întemeiată pe consimțământul dumneavoastră.
Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, adresă de e-mail.

Alte scopuri secundare pentru care se prelucrează date cu caracter personal la care ne-am gândit până în acest moment sunt următoarele:

 • Arhivare;
 • Statistic;
 • Soluționare dispute și litigii;
 • Completare declarații pe proprie răspundere în care sunteți desemnat câștigător.

 

III. DE CE COLECTĂM ACESTE INFORMAȚII ȘI CARE E BAZA LEGALĂ

Când interacționați în orice fel cu noi, este posibil să ne furnizați date pentru îndeplinirea unor scopuri, precum:
– Participarea la competiții pe site-ul www.chiareu.ro, conform art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul UE 2016/679;
– Administrarea contului dumneavoastră pe site-ul www.chiareu.ro, conform art. 6 alin. 1 lit. a), b) sau f)din Regulamentul UE 2016/679;
– În vederea încheierii sau executării unui contract dintre dumneavoastră și noi prin participarea la competiții, conform art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul UE 2016/679;
– Pentru plasarea donațiilor și alegerea șanselor, conform art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul UE 2016/679;
– Pentru efectuarea unei plăți online, conform art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul UE 2016/679;
– Pentru furnizarea premiilor, conform art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul UE 2016/679;
– Pentru expedierea buletinelor informative (newsletter), în cazul în care ne-ați dat consimțământul, conform art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul UE 2016/679.
– Pentru oferirea de transparență și informare și pentru sprijinirea exercitării dreptului la liberă exprimare conform art. 6 alin. 1 lit. a), c) din Regulamentul UE 2016/679;
– Pentru mentenanța conturilor, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul UE 2016/679;
– Pentru a vă contacta, conform art. 6 alin. 1 lit. f) sau b) din Regulamentul UE 2016/679;
– Pentru a răspunde la întrebări și solicitări, conform art. 6 alin. 1 lit. f) sau b) din Regulamentul UE 2016/679;
– Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile pe care le oferim, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul UE 2016/679;
– Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul UE 2016/679;
– Pentru a ne conforma legislației, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul UE 2016/679;
– Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul UE 2016/679.
– Pentru cunoașterea opiniilor pe care ni le comunicați, conform art. 6 alin. 1 lit. a) din Regulamentul UE 2016/679;
– Pentru îndeplinirea obligațiilor legale, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul UE 2016/679;
– Pentru soluționarea cererilor dumneavoastră, conform art. 6 alin. 1 lit. b) și a) din Regulamentul UE 2016/679;
– Apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane, conform art. 6 alin. 1 lit. c) și f) din Regulamentul UE 2016/679;
– Prevenirea fraudelor, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul UE 2016/679;

 

IV. COMUNICĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI?

În situații temeinic justificate, Organizatorul poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către terți, respectiv către:
• persoanele fizice sau juridice, asociațiile sau fundațiile ce fac parte din Competiții;
• Google Analytics;
• procesatorii de plăți online;
Pentru efectuarea plăților folosim serviciile procesatorului de plăți PayU. Orice informații privitoare la plăți sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2. PayU funcționează în conformitate cu standardele industriale pentru protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, firewall-uri, VPN (Virtual Private Network) și Transport Layer Security (TLS). În plus, PayU are un certificat de conformitate cu standardul PCI-DSS (Standardul de securitate a datelor privind cardurile de plată). Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați: https://www.payu.ro/politica-de-confidentialitate
• softul automatizat de extragere aleatorie;
Pentru efectuarea tragerilor la sorți folosim platforma tragerilasorti.ro. Pentru mai multe detalii, vă solicităm să vizitați https://www.tragerilasorti.ro/despre/acord-de-confidentialitate.html
• parteneri contractuali actuali sau potențiali;
• furnizorii noștri de servicii (de exemplu, avocați/consultanți, furnizorii de servicii de contabilitate, servicii bancare, servicii de asigurare, servicii cloud, servicii IT și de mentenanță a sistemelor IT).
• instanțe judecătorești sau arbitrale și/sau alte autorități publice;
• terțe părți indicate expres de dumneavoastră;

 

V. CĂTRE CE ȚĂRI TRANSFERĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

De regulă, datele tale nu sunt stocate într-o țară situată în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European („SEE”).

Totuși, unele date pot fi transferate către partenerii noștri care ne ajută să operăm activitățile Platformei și sunt situați în afara spațiului Uniunii Europene. Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare. Comisia Europeană a aprobat utilizarea clauzelor contractuale standard ca metodă de a asigura o protecție adecvată în ceea ce privește transferul de date în afara SEE, cadru juridic folosit si pentru protectia transferului de date către partenerii noștri.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

 

VI. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:
a) dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
Aveți dreptul neîngrădit să întrebați dacă prelucrăm informațiilor dvs. personale și puteți solicita, de asemenea, copii ale informațiilor dvs. personale în scris.

Puteți face o solicitare de acces pentru a afla:
– ce informații personale deținem despre dumneavoastră;
– cum folosim datele;
– către cine divulgăm datele cu caracter personal; și
– de unde am primit datele.

b) dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
Aveți dreptul să solicitați rectificarea informațiilor despre care considerați că sunt inexacte. De asemenea, aveți dreptul să ne solicitați completarea informațiilor despre care considerați că sunt incomplete. Acest drept vi se aplică întotdeauna.
Puteți contesta exactitatea datelor cu caracter personal deținute de către noi și puteți solicita corectarea sau ștergerea acestora. Dacă datele dvs. sunt incomplete, puteți să ne cereți să le completăm adăugând mai multe detalii.
Pentru a vă exercita dreptul, trebuie să ne informați asupra faptului că contestați exactitatea datelor dvs. și doriți ca acestea să fie corectate. Ar trebui să:
– precizați clar ceea ce credeți că este inexact sau incomplet;
– explicați cum ar trebui corectat; și
– acolo unde este disponibil, furnizați dovezi despre inexactități.

Puteți să depuneți o solicitare în scris sau oral. Vă recomandăm să urmați în scris orice solicitare verbală, deoarece acest lucru vă va permite să vă explicați grija, să faceți dovezi și să vă prezentați soluția dorită. De asemenea, va oferi o dovadă clară a acțiunilor dvs. dacă decideți să contestați răspunsul nostru.

c) dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

ChiarEu poate refuza ștergerea datelor dvs. în următoarele circumstanțe:
– atunci când asociația este obligată din punct de vedere legal să stocheze datele dvs., astfel încât să respecte prevederile legale, conform Legii nr. 16/1996 și nu numai;
– atunci când păstrarea datelor dvs. este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;
– când ștergerea datelor dumneavoastră ar prejudicia cercetarea științifică, istorică sau arhivarea care este în interesul public.

Dacă se aplică o derogare a dreptului de ștergere, asociația poate refuza în totalitate sau parțial să respecte cererea dvs. Asociația poate, de asemenea, să refuze solicitarea dvs., dacă este, așa cum prevede legea, „formulată în mod vădit nefondat sau excesiv”.

d) dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

e) dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

f) dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

g) dreptul de a depune o plângere în fața Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro);

h) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului sau este permisă de lege.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere în fața autorității de supraveghere, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:
– prin poștă, la adresa din sediului social;
– prin email, la adresa: dpo@chiareu.ro.

Pentru a ne asigura că sunteți persoana îndreptățită să exercitați aceste drepturi, vă putem solicita informații suplimentare care ne permit să vă autentificăm.

Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de răspuns la solicitarea dvs.

Nu suntem obligați să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

 

VII. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul poate stoca datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât va fi necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării acestor date și cu respectarea obligațiilor legale impuse sarcina noastră, precum și a termenelor de prescripție.

De asemenea, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal până la retragerea consimțământului, în cazul în care acesta este temeiul legal al prelucrării, cu excepția situației în care există motive legitime sau obligații care justifică prelucrarea în continuare de către noi (respectiv o obligație legală în acest sens) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau dacă ne sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță (în acest din urmă caz durata prelucrării datelor cu caracter personal incluzând perioada legală de prescripție).

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în Platforma, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului Platformei. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

În plus, pentru celelalte scopuri expuse mai sus, vom stoca datele dumneavoastră în conformitate cu politica noastră de stocare a datelor cu caracter personal, care atribuie o perioadă de stocare în funcție de scopul prelucrării și categoria de date prelucrate.
Perioadele respective sunt bazate pe prevederile legale (în special din domeniul protecției datelor cu caracter personal), având în vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile activității noastre.

 

VIII. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii, accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ștergerii neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

Dorim să vă aducem la cunoștință faptul că ne implicăm în protejarea datelor cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate, împotriva prelucrării ilegale, împotriva pierderii accidentale sau ilegale, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau împotriva accesului neautorizat sau ilegal la sistemul informatic, de alterarea integrității datelor informatice, transferul neautorizat de date informatice sau alte fapte incriminate de Codul penal.

În special, am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:
– Politici și proceduri implementate. Pentru a descoperi și documenta breșele de securitate împreună cu măsurile luate și datele personale afectate, pentru a limita consecințele unui incident de securitate, în cazul în care apare, și de a recupera datele și de a reveni la situația inițială într-un termen cât mai scurt.
– Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate strict la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în acest document.
– Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm.
– Back-up-uri şi audituri de securitate. Pentru a fi în permanentă stare de veghe asupra sistemului informatic.
– Asigurarea exactității datelor dumneavoastră. Prin verificări regulate, planificate.
– Criptarea datelor, atât în repaus, cât și în tranzit.
– Controlul angajaților și colaboratorilor noștri.

În cazul în care există un grad de certitudine că s-a produs o încălcare a securității prelucrării datelor, vom desemna o persoană responsabilă pentru a analiza ce efecte are asupra dumneavoastră și asupra Asociației noastre și dacă este nevoie, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vom proceda la informarea dumneavoastră, dacă este susceptibilă să ducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, cât mai repede posibil.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

IX. REFUZUL FURNIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menționat în acest document. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele menționate în această notă de informare, nu va fi posibil să vă creați cont, să participați la competiții și alte repercusiuni ca urmare a acestei decizii.

 

X. INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru, în vederea procesării corespunzătoare a acestora. În condițiile actuale, în calitate de utilizator pe platforma chiareu.ro, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă, cu excepția tragerii la sorți în situația în care ați decis să participați în cadrul unei competiții.

 

XI. EXCEPȚII ȘI LIMITĂRI

În situația în care se impune, în scopurile limitate de a îndeplini cooperarea și în concordanță cu legile aplicabile, Asociația ”ChiarEu” poate să dezvăluie informații care pot duce la identificarea persoanelor.
Menționăm că vom coopera în totalitate cu autoritățile publice în orice investigație care are legătură cu orice conținut sau activitate ilegală a oricărui utilizator, luând măsuri rezonabile pentru a proteja drepturile de proprietate. Vom coopera cu autoritățile publice atât timp cât dezvăluirile sunt necesare pentru a ne supune legislației naționale și europene, dar și dacă o astfel de dezvăluire ar fi necesară sau adecvată pentru Asociația ”ChiarEu”.

 

XII. SCHIMBĂRI ÎN POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Este posibil să revizuim Politica pentru a o aduce la curent cu schimbările în modul de funcționare a Platformei, sau din alte motive tehnice sau legale. Vă vom informa despre orice modificare a acestei Politici de confidențialitate conform Regulamentului.
Este foarte important ca toate datele personale deținute de Organizator despre dumneavoastră să fie actualizate și corecte. Vă rugăm să ne informați cu privire la modificarea datelor dumneavoastră personale. Puteți face acest lucru contactând-ne la adresele menționate în prezentul document.

Esti gata sa castigi
500 de Euro?

Alatura-te comunitatii ChiarEu! Astfel vei fi inscris automat la tombola lunara care iti poate aduce 500 de Euro.

Inscrie-te la newsletter
sa nu ratezi si mai multe
sanse de castig.
  captcha

  Esti gata sa castigi
  500 de Euro?

  Alatura-te comunitatii ChiarEu! Astfel vei fi inscris automat la tombola lunara care iti poate aduce 500 de Euro.

  Inscrie-te la newsletter
  sa nu ratezi si mai multe
  sanse de castig.
   captcha