REGULAMENTUL PLATFORMEI ”ChiarEu[1]

Cuprins

 1. Organizator și scop

1.1.      Cine suntem

1.2.      Scopul nostru

1.3.      Cum facem acest lucru

1.4.      Cum și unde se desfășoară Campaniile?

1.5.      Cum se distribuie fondurile obținute din Campanii?

1.6.      Regimul donațiilor

1.7.      Reprezint un ONG. Cum pot fi finanțat prin intermediul Platformei?

1.8.      Regulamentul Platformei

1.9.      Regulamentul Campaniilor

1.10.    Acordul tău

1.11.    Mass-media

1.12.    Politica de confidențialitate a Platformei

1.13.    Drepturi de proprietate intelectuală

 1. Drept de participare

2.1.      Cine poate participa

2.2.      Cine nu poate participa

2.3.      Teritorialitate

2.4.      Recomandări

 1. Cum funcționează?

3.1.      Formula

3.2.      Etape

3.3.      Extragerea câștigătorului

3.4.      Confirmarea câștigătorului

 1. Descrierea premiilor
 2. Taxe și impozite
 3. Litigii
 4. Exonerarea de răspundere. Forța majoră și cazul fortuit

 

1.   Organizator și scop

 • Cine suntem

ASOCIAȚIA ChiarEu (fostă Asociația ˝Împreună Schimbăm Destine˝), cu sediul în București, str. Mr. Petre Crețu nr. 34, parter, sector 1, CIF 39117279/30.03.2018, nr. înregistrare Registru Special Asociații și Fundații: 23/23.02.2018, reprezentată prin Președintele Consiliului Director CÂRCU IOANA-MONICA denumit în continuare ”Organizator”.

 • Scopul nostru

Crearea unei platforme menită să aducă acțiunile caritabile și umanitare în lumina reflectoarelor, acolo unde le e locul, și să redea însemnătatea pierdută a ceea ce se numește “a salva o viață˝.

Misiunea noastră nu este deloc ușoară din cauza contextului social economic dificil prin care societatea românească trece. Oamenii au obosit printre atâtea strigăte de ajutor, vocile celor în impas nu se mai aud din cauza zgomotului alb, sute de mâini întinse sunt privite cu indiferență, în fiecare zi se petrec mii de drame care scot la iveală sentimentul de neputință prin imposibilitatea alegerii.

Și atunci e nevoie de un nou erou fără capă. ChiarEu.ro șterge din vocabulare diateza pasivă ˝să se facă ”, să se doneze ”, ˝să se mobilizeze ” și o reintroduce pe cea activă “Eu fac.”, “Eu mă mobilizez ”, “Eu donez .” Chiar Eu.

ONG-urile dedicate îmbunătățirii și salvării vieții au de acum un nou partener, platforma ChiarEu, care își propune, prin cauzele pe care vi le vom prezenta, să redea șansa celor în nevoie, dar să îi și răsplătească pe cei care donează. Și nu doar cu ocazia vreunui bal sau a vreunui târg dedicate celor câteva momente importante din an, ci mereu, fără oprire, căci nici cei în nevoie nu strigă după ajutor doar de Crăciun sau de Paște.

ChiarEu revoluționează și schimbă atât viața celor care au nevoie de ajutor, dar și a celor care ajută.

 • Cum facem acest lucru

Prin participarea comunității pe care cetățenii din România, precum și cetățenii români de pretutindeni, o formează. Am creat platforma pe conceptul ”Donează și ai șansa unei experiențe”. Nu este doar o simplă platformă prin care noi, organizatorii, vă prezentăm o cauză socială ce are nevoie de dumneavoastră și vă rugăm să donați. Conceptul ”Donează și ai șansa unei experiențe” înțelege să ofere ceva în schimb celor care donează, o șansă în schimbul șansei pe care ei o dau celor pe care îi ajută. Orice cetățean român poate accesa platforma, donează o sumă de bani pentru o cauză pe care dorește să o sprijine și este înscris automat și participă în extragere pentru un premiu care poate consta în bunuri sau oportunități inedite, cum ar fi întâlnirea cu vedeta preferată sau o vacanță într-un loc îndepărtat.

 • Cum și unde se desfășoară Campaniile?

Campaniile se desfășoară online pe pagina web a Organizatorului: www.chiareu.ro, denumită în continuare ”Platforma”.

În cadrul Platformei participanții vor putea susține diferite ˝Cauze˝ prin donații, fiecare cauză având o anumită Campanie.

Campanie înseamnă fie atingerea unui anumit număr de donatori, fie perioada de timp în care se desfășoară o strângere caritabilă de fonduri pentru o anumită cauză și pentru care participanții pot câștiga un anumit premiu, denumită în continuare ”Campania/Campanie”. Fiecare Campanie va avea o anumită durată sau un anumit obiectiv în ceea ce privește numărul de donatori (la un anumit număr de donatori Campania se va închide), ce va fi regăsită pe Platformă, precum și în Regulamentul fiecărei Campanii. Organizatorul poate modifica oricând durata sau numărul necesar de donatori ai unei Campanii, cu notificarea prealabilă scrisă a utilizatorilor prin intermediul Platformei.

În cadrul fiecărei Campanii pot exista și premii intermediare sub diverse denumiri (de exemplu  ˝Early Birds˝), ceea ce înseamnă că, la atingerea unui anumit număr de donatori (donatorul cu numărul 10.000, de exemplu), se va putea acorda un premiu pentru a încuraja cât mai multe donații în scopul ajtorării Cauzei, într-un timp mai scurt. Pentru acestea se va organiza o extragere intermediară după aceleași reguli.

 • Cum se distribuie fondurile obținute din Campanii?

Fondurile strânse în fiecare Campanie se distribuie în ordinea următoare:

 1. Reținerea cheltuielilor ocazionate de organizarea și desfășurarea fiecărei Campanii în vederea recuperării avansurilor plătite până la încheierea Campaniei sau plata acestor cheltuieli ulterior, precum și a impozitelor și taxelor aferente premiilor oferite și care sunt cu reținere la sursă (costuri de operare ale Platformei). Pentru desfășurarea fiecărei Campanii se investesc sume de bani considerabile.
 2. Toate celelalte sume se duc către ONG-ul beneficiar (Cauza) finanțat prin donații.

Organizatorul este un ONG, non-profit, având ca scop statutar exclusiv strângerea de fonduri pentru alte ONG-uri și prin urmare nicio sumă nu va fi reținută de ChiarEu în alte scopuri.

Organizatorul are un auditor extern care va întocmi anual un raport în acest sens, în conformitate cu legislația în vigoare, astfel încât să se asigure respectarea prezentului Regulament.

 • Regimul donațiilor

Donațiile nu pot fi revocate, astfel cum prevăd dispozițiile legii civile din România. Donațiile nu vor fi considerate donații cu sarcină sau donații sub condiție decât sub aspectul faptului că sumele primite de către Organizator vor fi utilizate pentru finanțarea proiectelor aflate în derulate de către ONG-uri terțe (a se vedea și articolul anterior). Șansele la fiecare premiu, obținute de către participant prin donațiile realizate, nu reprezintă o contraprestație a Organizatorului la aceste donații.

 • Reprezint un ONG. Cum pot fi finanțat prin intermediul Platformei?

Te rugăm să ne scrii pe adresa de e-mail indicată în Secțiunea Contact a site-ului nostru și te vom contacta pentru detalii.

 • Regulamentul Platformei

Regulamentul Platformei este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în Romania. Regulamentul este disponibil, în format electronic, în mod gratuit oricărei persoane interesate, prin publicarea acestuia pe website-ul www.chiareu.ro. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după comunicarea în mod public a modificărilor, prin publicarea lor pe Platformă precum și prin notificarea autorităților competente, după caz, dacă modificările efectuate necesită o astfel de notificare. Organizatorul va putea modifica Regulamentul pe parcursul Campaniilor prin întocmirea de Acte adiționale la prezentul Regulament, și îl va publica pe website-ul propriu în forma consolidată. Regulamentul Platformei, precum și Actele adiționale la acesta sau forma consolidată, cuprinzând și Actele adiționale, vor fi autentificate de către un notar public ales de către Organizator și vor fi notificate autorităților competente.

 • Regulamentul Campaniilor

Organizatorul va putea decide pentru fiecare Campanie să adopte un Regulament (Regulamentul Campaniei) distinct de cel al Platformei. Regulamentul fiecărei Campanii se va completa cu Regulamentul Platformei acolo unde acesta nu dispune.

 • Acordul tău

Participarea la Campaniile de pe Platformă înseamnă acceptarea în integralitate și fără rezerve a prevederilor din prezentul Regulament. Participarea la orice Campanie implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament, de către toți participanții la Campanii.

Acordul tău este exprimat cel puțin pentru următoarele situații: publicitatea numelui, a vârstei, a orașului de domiciliu, a profesiei și a pozei pe Platformă, apariții în mass-media, primirea e-mail-urilor automate până la confirmarea câștigătorului (de ex. pentru a notifica un eveniment de forță majoră, anunțul câștigătorului, solicitarea unor date suplimentare în vederea confirmării câștigătorului) – a se vedea Politica de confidențialitate a Platformei.

 • Mass-media

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campaniile pot fi mediatizate în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar în caz de inadvertență între acestea prevederile Regulamentului vor prevala.

De asemenea, câștigătorul Campaniei își manifestă implicit acordul pentru a participa și a-i fi utilizată imaginea la orice materiale în scop publicitar care nu îi afectează reputația sau demnitatea.

 • Politica de confidențialitate a Platformei

Vă rugăm să consultanți pagina dedicată, respectiv Politica de confidențialitate a Platformei, pentru a vedea datele pe care le prelucrăm și drepturile de care dispuneți în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Participarea la Campanii nu se poate realiza decât prin prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în vederea respectării legislației din România, inclusiv a Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor. Aceste date vor fi securizate și păstrate în regim de confidențialitate pe o perioadă de 5 ani după anunțarea câștigătorului fiecărei Campanii, iar ulterior vor fi șterse.

 • Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de proprietate intelectuală, precum mărcile și orice alte drepturi ce derivă din următoarele creații: texte, sunete, imagini sau alte materiale de pe Platformă sunt proprietatea Organizatorului sau se află pe Platformă cu permisiunea titularului drepturilor de proprietate intelectuală asupra creațiilor.

Ca utilizatori ai Platformei puteți reproduce (copia, descărca, imprima, distribui) părți din Platformă, cu condiția să fie în scop personal și să nu fie înlăturate de pe părțile reproduse însemnele că Organizatorul este proprietarul (precum mărcile).

Nu este permisă reproducerea Platformei sau a unei părți din Platforme, precum nici încorporarea sa în alte lucrări, publicații sau website-uri fără permisiunea Organizatorului.

Nu este permisă reproducerea Platformei sau a unei părți din Platforme, precum nici încorporarea sa în alte lucrări, publicații sau website-uri în scopuri comerciale.

2.   Drept de participare

 • Cine poate participa

La Campaniile de pe Platformă poate participa orice persoană fizică, cetățean român, cu vârsta de peste 18 ani și capacitate deplină de exercițiu, care posedă și poate prezenta în orice moment până la confirmarea câștigătorului un act de identitate cu fotografie, valabil.

 • Cine nu poate participa

La Campaniile de pe Platformă nu pot participa membrii și angajații Organizatorului, precum și membrii familiilor acestora până la gradul al II-lea de rudenie inclusiv (copii, părinți, frați/surori, soț/soție); persoana care va beneficia de donații în Campania respectivă; persoanele juridice, indiferent de natura acestora, persoanele fizice autorizate (PFA), fundațiile, asociațiile sau alte forme de organizare colectivă; persoanele fizice cu vârsta sub 18 ani.

 • Teritorialitate

Campaniile sunt organizate și se desfășoară pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Premiile oferite în cadrul campaniilor vor fi înmânate câștigătorilor doar pe teritoriul României. În măsura în care câștigătorul este o persoană care are rezidența într-un alt stat, acesta va trebui să se prezinte personal pentru ridicarea premiului sau efectuării formalităților necesare sau să mandateze printr-o procură în formă autentică un cetățean român cu capacitate deplină de exercițiu și care domiciliază pe teritoriul României în vederea îndeplinirii formalităților necesare.

 • Recomandări

Platforma NU promovează un joc de noroc, ci ne dorim ca strângerea de fonduri pentru persoanele aflate în nevoie să se realizeze într-un mod distractiv.

Vă recomandăm să nu donați sume care sunt peste posibilitățile dvs. financiare sau care ar putea determina un dezechilibru în situația dvs. materială, să nu donați sume prin intermediul cardurilor de credit sau utilizând alte forme de creditare.

3.   Cum funcționează?

 • Formula
 1. Participanții trebuie să ”ofere șanse” unei Campanii și unei Cauze, donând o anumită sumă de bani. Cu cât generozitatea este mai mare si oferă mai multe șanse acelei Campanii, cu atât le crește donatorilor posibilitatea de a câștiga premiul, după următoarea formulă: nr. șanse oferite cauzei = nr. de intrări în extragere pentru premiu (spre exemplu, 100 șanse oferite cauzei înseamnă că numele participantului va intra de 100 de ori în lista de extragere).

Când participanții vor accesa Platforma vor avea de ales între mai multe Cauze pe care doresc să le susțină.

Odată aleasă Campania/Cauza pe care dorește să o susțină donând și oferind șanse, vor avea de ales sumele pe care le vor dona într-o Campanie.

Cu cât oferă mai multe șanse, cu atât participantul are șanse mai mari de a câștiga premiul respectivei Campanii asociat Cauzei pe care o susține oferind Șanse.

Ulterior vor trebui să își creeze un cont pe Platformă oferind următoarele date: numele, prenumele, adresa de poștă electronică, numărul de telefon, adresa de domiciliu, cetățenia.

Suma maximă pe zi pe care o poate dona un participant pentru o Cauză, respectiv o Campanie, este de 25.000 lei, în caz contrar aceste donații nu vor mai putea fi considerate ˝daruri manuale˝ în înțelesul Codului Civil și va trebui încheiat un contract de donația în formă autentică, Platforma neasigurând astfel de facilități.

De asemenea, suma maximă pe care o poate dona un participant pentru o Cauză este de 10.000 EUR pentru întreaga perioadă de desfășurare a unei Campanii, indiferent de câte conturi își creează.

 1. Totodată, Organizatorul poate, la libera sa alegere, ca, în scopul promovării Cauzelor/Campaniiilor/Platformei, să ofere șanse și altor persoane care nu donează, dar care îndeplinesc anumite criterii/acțiuni cerute la un moment dat de catre Organizator și anunțate public pe Platformă.

Astfel, se poate acorda la o anumită Campanie 1 (una) singură șansă de a participa la tragerea la sorți pentru premiu celor care participă la diverse promoții organizate de ChiarEu – de ex. la prima înscriere pe Platformă; dacă un participant promovează Platforma pe rețelele sociale sau către prieteni etc.

Orice astfel de participant care primește promoțional 1 (una) șansă din partea Organizatorului poate să își crească șansele numai donând.

 1. În scopul promovării Cauzei/Campaniei/Platformei, Organizatorul poate oferi participanților care îndeplinesc condițiile cerute de Organizator și pe o anumită perioadă de timp (perioadă promoțională) pachete de șanse diferite față de cele anunțate la începutul Campaniei. Atât condițiile, cât și perioada promoțională vor fi anunțate public pe Platformă.
 • Etape

Participantul va selecta Campania/Cauza, iar în cadrul Campaniei pentru Cauza respectivă, va selecta suma pe care dorește să o doneze.

Spre exemplu, în Campania 1 pentru Cauza A  există posibilitatea de a dona și de a primi șanse la premiu astfel: 10 EUR = 10 șanse, 15 EUR = 15 șanse, 25 EUR = 50 șanse, 100 EUR = 300 șanse.

Participantul poate să doneze pentru mai multe Campanii/Cauze diferite.

În ˝coșul˝ participantului se vor regăsi Premiul aferent Campaniei 1 la Cauza A și suma selectată în etapa anterioară. Aici poate să multiplice donația astfel: dacă în etapa anterioară a selectat 10 EUR (10 șanse), în coș poate să multiplice cu 2 donația astfel încât să doneze 20 EUR (20 șanse).

Ulterior, participantul va trebui să își creeze un cont oferind următoarele date: numele, prenumele, adresa de poștă electronică, numărul de telefon, adresa de domiciliu, cetățenia, și să îl valideze printr-un e-mail la care are acces. Nevalidarea contului în decurs de 24 de ore de la creare duce automat la ștergerea acestuia. De asemenea, numai după validare se va oferi acces la procesatorul de plăți în vederea donării șanselor pentru Campania aleasă. În contul respectiv se va regăsi istoricul donațiilor.

Pentru efectuarea plății va fi redirecționat către site-ul extern colaborator, iar, după înregistrarea donației în sistem, va primi un e-mail de confirmare a donației și un identificator (ID) cu care va putea să verifice extragerile.

 • Extragerea câștigătorului

Extragerea câștigătorului se va face prin folosirea unui soft automatizat de extragere aleatorie ce aparține unei terțe părți: https://www.tragerilasorti.ro/. Condițiile în care acest soft realizează extragerea aleatorie sunt prevăzute pe site-ul indicat, participantul aderând în mod automat la acestea.

Organizatorul nu își asumă răspunderea în niciun mod pentru funcționarea acestui soft.

La efectuarea extragerii va fi prezent și un notar public, care va valida extragerea respectivă.

Extragerea va fi filmată, exprimându-vă astfel acordul ca datele dvs. cu caracter personal să poată fi eventual făcute publice.

Fiecare participant poate verifica personal extragerea pe site-ul www.tragerilasorti.ro, acesta având ca elemente ID-ul de utilizator, adresa de e-mail anonimizată și inițialele numelui și prenumelui (pentru a asigura conformitate cu politica de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal).

Fiecare Campanie are stabilită o dată-limită sau un anumit număr de donatori, ce vor fi afișate pe pagina Campaniei. În 10-14 zile lucrătoare de la terminarea Campaniei, va avea loc extragerea aleatorie a 5 dintre participanți (1 potențial câștigător, adică cel extras primul, și 4 rezerve, ceilalți participanți extrași în ordine după potențialul câștigător).

Echipa noastră va finaliza apoi procesul de confirmare a câștigătorului așa cum acesta este descris în secțiunea ”Confirmarea câștigătorului” din prezentul Regulament.

Din momentul în care câștigătorul este confirmat, vom trimite câte un e-mail automat către toți participanții la Campania respectivă cu numele câștigătorului! De asemenea, numele, prenumele, vârsta, orașul, profesia și poza acestuia vor fi postate pe site-ul nostru.

 • Confirmarea câștigătorului

După extragere, un proces de confirmare, ce ar putea include o verificare a datelor oferite de potențialul câștigător, va avea loc pentru a ne asigura că potențialul câștigător îndeplinește condițiile legale și acceptă să fie confirmat în calitate de câștigător.

Potențialul câștigător și, dacă este cazul, invitatul/invitații săi sunt de acord să coopereze pe deplin cu Organizatorul când vor fi făcute verificările datelor furnizate, proces ce ar putea include furnizarea a mai multor informații la solicitarea expresă a Organizatorului. Această etapă se va desfășura în scris, prin e-mail, iar, dacă este nevoie de prezentarea unor documente în original, acestea vor fi prezentate la sediul Organizatorului sau orice alt loc indicat în scris de către Organizator sau vor fi comunicate prin poștă/curier. Organizatorul va indica în scris și termenul în care potențialul câștigător și, dacă este cazul, invitatul/invitații săi trebuie să prezinte documentele sau informațiile relevante, termen care nu poate fi mai mare de 30 de zile calendaristice. Dacă nu completați și nu returnați toate documentele necesare în intervalul de timp specificat de Organizator, veți fi considerat descalificat, de acest lucru fiind notificat prin e-mail și se va trece la verificarea următoarei persoane din lista de extragere până la confirmarea câștigătorului.

De asemenea, veți fi automat descalificat dacă:

 • Se descoperă faptul că ați avut orice tentativă de fraudare a sistemului
 • Dacă nu ați păstrat accesul la e-mail-ul cu care v-ați creat contul pe Platformă
 • Dacă nu ați păstrat dovada solicitată de Organizator cu ocazia anumitor promoții (de ex. dovada promovării Platformei pe rețelele de socializare)
 • Dacă nu răspundeți la e-mail-ul prin care sunteți anunțat câștigător în termen de 24h

Printre documentele și formularele necesar a fi prezentate se regăsesc următoarele (lista nu este limitativă): copie document de identitate valabil cu poză, formular privind verificările prevăzute în Legea nr. 129/2019 etc.

Aceste documente/informații sunt necesare pentru a ne asigura că participantul respectă nu doar Regulamentul Platformei sau al fiecărei Campanii, dar și legislația din România.

Orice furnizare de informații eronată, incompletă sau care s-ar dovedi a fi falsă și nu respectă prevederile prezentului Regulament va fi considerată nulă, iar Organizatorul poate descalifica respectivul câștigător și să treacă la verificarea rezervelor în ordinea în care acestea au fost extrase.

Dacă Premiul include întâlnirea cu o celebritate, cu o persoană publică sau participarea la un eveniment special, iar o verificare a datelor arată, la aprecierea Organizatorului, că un potențial câștigător sau invitatul/invitații acestuia ar reprezenta un pericol sau ar putea răni reputația vreunei persoane sau entitate implicată în Campanii, Organizatorul poate descalifica respectivul câștigător și să treacă la următoarea rezervă.

Descalificarea potențialului câștigător sau a oricăreia dintre rezerve va fi anunțată în mod public pe Platformă, și personal, în scris, prin e-mail, respectivului potențial câștigător/rezervei, indicând motivele.

Dacă niciunul dintre cei 5 participanți extrași aleatoriu nu poate fi confirmat în calitate de câștigător, se va proceda la o nouă extragere a unui lot de 5 participanți, în aceleași condiții, în următoarele maxim 5 zile de la descalificarea ultimei rezerve, procedura fiind reluată.

În cazul unui rezultat pozitiv al procesului de confirmare, un reprezentant al Organizatorului va anunța câștigătorul final prin e-mail și telefon și va publica pe Platformă numele acestuia și orașul unde domiciliază.

Însoțitorii în călătoriile câștigate, unde e cazul, sunt, de asemenea, obligați să semneze o declarație de limitare sau excludere a unei răspunderi a Organizatorului înainte de emiterea biletelor. În plus, însoțitorii de călătorie/invitații câștigătorului pot fi supuși unei verificări ale datelor lor personale, ceea ce le poate afecta capacitatea de a participa la premiu, potențialul câștigător fiind notificat să indice alte persoane în acest sens.

În orice caz, câștigătorul va da o declarație pe propria răspundere că nu se încadrează printre persoanele care nu pot participa la Campanii potrivit prezentului Regulament.

4.   Descrierea premiilor

 • Fiecare Campanie are un anumit premiu, ce poate fi un bun sau o oportunitate inedită, cum ar fi întâlnirea cu vedeta preferată sau o vacanță într-un loc îndepărtat. Detaliile și descrierea premiilor se vor regăsi pe site-ul nostru, precum și în fiecare Regulament de Campanie.
 • Imaginile produselor prezentate pe site sunt cu titlu de prezentare si pot diferi in orice mod (culoare, aspect etc.) de imaginile produselor livrate, acestea putand prezenta numai abateri minore de la pozele si descrierile prezentate pe site.

5.   Taxe și impozite

 • Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obţinute de către câştigători, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor. Premiile de până în 600 lei nu sunt impozabile, iar pentru cele care depășesc 600 lei, diferența se impozitează cu 10%, iar reținerea se face la sursă, adică la Organizator și se plătește la bugetul statului în aceeași lună în care acesta se oferă.

6.   Litigii

 • În cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanți, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de la sediul Organizatorului.
 • Legea aplicabilă este legea română.
 • În măsura în care unul dintre furnizorii Campaniilor (spre ex. atunci când este vorba despre întâlnirea cu o vedetă/celebritate) nu va asigura primirea premiului (nu se prezintă la întâlnirea programată cu câștigătorul) de către câștigător, câștigătorul va anunța Organizatorul despre un astfel de incident. Organizatorul va putea lua măsuri față de furnizor, conform clauzelor contractuale încheiate cu acesta, iar câștigătorul afectat poate fi chemat ca martor în fața instanțelor judecătorești.

7.   Exonerarea de răspundere. Forța majoră și cazul fortuit.

 • Platforma poate conține link-uri către site-uri web operate de terțe părți. Organizatorul oferă aceste link-uri către alte site-uri web, din rațiuni de comoditate pentru dvs., dar accesarea și/sau utilizarea lor este pe riscul dvs. Site-urile nu se află sub controlul Organizatorului, iar acesta nu este responsabil pentru conținutul disponibil pe celelalte site-uri. Aceste link-uri nu implică aprobarea de către Organizator a informațiilor sau a materialelor de pe niciun alt site și Organizatorul își declină orice răspundere cu privire la accesul dvs. și la utilizarea acestor site-uri web conectate.
 • Organizatorul nu oferă niciun fel de garanție cu privire la premiile anunțate (de ex. existența, calitatea, dreptul de proprietate). În măsura în care premiul nu mai poate fi acordat din cauze independente de Organizator (dispariție temporară sau definitivă bun, deces persoană), Organizatorul va putea, la libera sa alegere, să ofere, sau nu, un alt premiu în locul aceluia, în caz contrar, acesta fiind liberat de orice răspundere. În măsura în care există vreo formă de garanție valabilă de la persoana fizică sau juridică terță de la care s-au achiziționat bunuri sau servicii constând în premii, aceasta va fi transferată către câștigător cu respectarea legislației în vigoare. Răspunderea Organizatorului se limitează doar la acțiunile proprii, în măsura în care printr-un act normativ nu este obligat să răspundă și pentru alte acțiuni sau omisiuni. În orice caz, răspunderea Organizatorului nu va putea depăși suma de 300 EUR per eveniment, fiind vorba despre o asociație non-profit, și nu va putea acoperi decât daunele directe săvârșite cu intenție sau din culpă gravă.
 • Forța majoră și cazul fortuit sunt definite de legislația civilă și presupun faptul că Organizatorul este pus în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, acesta fiind exonerat de răspundere în situația intervenirii lor. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie, prin e-mail și prin intermediul Platformei, dacă este posibil, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului respectiv, existenţa acestuia. Dacă o astfel de situație împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.
 • În înțelesul prezentului Regulament, constituie asemenea cazuri următoarele evenimente, dar fără a se limita la acestea:
 1. pierderea bazelor de date care conțin participările, din motive independente de voința și puterea de control a Organizatorului;
 2. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor și alocare a premiilor;
 3. tentative de fraudă a Platformei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 4. orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului și care poate interzice sau modifica termenii acestuia
  • Dacă durata forței majore sau a cazului fortuit depășește 10 zile, Organizatorul poate decide încetarea Campaniei, notificând în acest sens participanții, prin e-mail sau/și prin intermediul Platformei.
  • În caz de erori tehnice sau umane privind organizarea și desfășurarea extragerii, aceasta se va anula și o nouă extragere va fi organizată.
 5. Alte clauze
  • În cazul în care orice clauză a acestui Regulament devine ilegală, nevalabilă sau neaplicabilă în baza oricărui act normativ, clauza sau partea respectivă din acea clauză va fi considerată ca nefăcând parte din acest Regulament în timp ce legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea restului clauzelor acestui Regulament nu vor fi afectate, iar Organizatorul va înlocui în mod unilateral clauza ilegală, nevalabilă și/sau neaplicabilă cu o altă clauză care să păstreze pe cât posibil sensul acestui Regulament.
  • Notificările și / sau orice alte comunicări către Organizator vor fi făcute în scris și predate (i) personal sub semnătură de primire, (ii) prin e-mail sub condiția confirmării primirii lui de către destinatar, (iv) utilizând serviciile executorului judecătoresc sau (v) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresele indicate sau, în lipsă, la sediu social. Notificarea / comunicarea făcută prin e-mail se consideră primită în următoarea zi lucrătoare față de cea a transmiterii acestuia și numai sub condiția confirmării primirii lui de către destinatar, iar cea făcută prin poștă se consideră primită de către destinatar la data menţionată de oficiul poștal primitor pe confirmarea de primire. Notificările verbale nu se iau în considerare dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute mai sus.

 

 

[1] Versiunea de redactare: 29 martie 2020